รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.23

1 มัธยมวานรนิวาส 2558 สกลนคร
2 สกลราชวิทยานุกูล 2557 สกลนคร