รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.11

1 มาบอำมฤตวิทยา 2558 ชุมพร
2 สวีวิทยา 2558 ชุมพร