รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.10

1 ศรัทธาสมุทร 2559 สมุทรสงคราม
2 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 2558 สมุทรสาคร
3 บางสะพานวิทยา 2558 ประจวบคีรีขันธ์
4 สามร้อยยอดวิทยาคม 2558 ประจวบคีรีขันธ์
5 ประจวบวิทยาลัย 2557 ประจวบคีรีขันธ์