รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.6

1 สมุทรปราการ 2558 สมุทรปราการ
2 พูลเจริญวิทยาคม 2558 สมุทรปราการ
3 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 2558 สมุทรปราการ
4 วัดทรงธรรม 2558 สมุทรปราการ
5 ดัดดรุณี 2556 ฉะเชิงเทรา
6 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
7 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ