รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.5

1 ชัยนาทพิทยาคม 2559 ชัยนาท
2 พิบูลวิทยาลัย 2558 ลพบุรี
3 สิงห์บุรี 2557 สิงห์บุรี