รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.4

1 ธัญบุรี 2558 ปทุมธานี