รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.41

1 นครไตรตรึงษ์ 2559 กำแพงเพชร
2 ขาณุวิทยา 2556 กำแพงเพชร
3 โค้งไผ่วิทยา 2553 กำแพงเพชร