รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.31

1 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 2556 นครราชสีมา