รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.27

1 ท่าม่วงวิทยาคม 2559 ร้อยเอ็ด
2 หนองผึ้งวิทยาคาร 2558 ร้อยเอ็ด
3 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 2557 ร้อยเอ็ด