รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.24

1 เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์