รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.23

1 ร่มเกล้า 2558 สกลนคร