รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.22

1 นาถ่อนพัฒนา นครพนม