รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.17

1 มัธยมท่าแคลง 2559 จันทบุรี
2 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 2556 จันทบุรี
3 ทุ่งขนานวิทยา 2556 จันทบุรี
4 คลองพลูวิทยา 2555 จันทบุรี
5 นายายอามพิทยาคม 2549 จันทบุรี
6 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2548 ตราด