รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.4

1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 2549 ปทุมธานี