รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.2 (กทม.2)

1 เจ้าพระยาวิทยาคม 2556 กรุงเทพมหานคร
2 ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร