รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.26

1 นาเชือกพิทยาสรรค์ 2559 มหาสารคาม