รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.22

1 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 2559 นครพนม
2 นาถ่อนพัฒนา นครพนม