รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.21

1 น้ำสวยวิทยา หนองคาย