รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.17

1 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 2560 จันทบุรี