รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.39

1 หนองพระพิทยา 2559 พิษณุโลก