รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.38

1 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 2560 สุโขทัย
2 บ้านด่านลานหอยวิทยา 2560 สุโขทัย
3 ผดุงปัญญา 2559 ตาก
4 หนองปลาหมอวิทยาคม 2559 สุโขทัย
5 ท่าสองยางวิทยาคม 2559 ตาก
6 สามเงาวิทยาคม 2558 ตาก
7 อุ้มผางวิทยาคม 2558 ตาก
8 ตากพิทยาคม 2557 ตาก
9 แม่จะเราวิทยาคม 2555 ตาก
10 สรรพวิทยาคม 2555 ตาก
11 บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย
12 ศรีนคร สุโขทัย