รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.31

1 จักราชวิทยา 2560 นครราชสีมา
2 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 2556 นครราชสีมา
3 เสิงสาง 2555 นครราชสีมา
4 โนนสมบูรณ์วิทยา 2553 นครราชสีมา
5 หันห้วยทรายพิทยาคม 2551 นครราชสีมา