รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.23

1 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 2559 สกลนคร
2 โพธิแสนวิทยา 2559 สกลนคร
3 โคกสีวิทยาสรรค์ 2558 สกลนคร
4 ดงมะไฟวิทยา 2557 สกลนคร
5 สว่างแดนดิน 2553 สกลนคร
6 อากาศอำนวยศึกษา 2552 สกลนคร
7 บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร