รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.17

1 หนองตาคงพิทยาคาร 2560 จันทบุรี
2 สอยดาววิทยา 2560 จันทบุรี
3 คลองพลูวิทยา 2559 จันทบุรี
4 เบญจมราชูทิศ 2559 จันทบุรี
5 คิชฌกูฏวิทยา 2555 จันทบุรี
6 มัธยมวัดเขาสุกิม 2551 จันทบุรี
7 มัธยมท่าแคลง 2551 จันทบุรี
8 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี