รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.11

1 มาบอำมฤตวิทยา 2559 ชุมพร