รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.8

1 กาญจนานุเคราะห์ 2560 กาญจนบุรี
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ 2559 กาญจนบุรี
3 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 2558 กาญจนบุรี
4 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 2558 กาญจนบุรี
5 หนองปรือพิทยาคม 2555 กาญจนบุรี