รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.2 (กทม.2)

1 ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร