รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.41

1 วัชรวิทยา 2557 กำแพงเพชร
2 ไทรงามพิทยาคม 2557 กำแพงเพชร
3 นาบ่อคำวิทยาคม 2556 กำแพงเพชร
4 ระหานวิทยา 2556 กำแพงเพชร
5 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 2546 กำแพงเพชร