รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.39

1 อุตรดิตถ์ดรุณี 2559 อุตรดิตถ์
2 คันโช้งพิทยาคม 2555 พิษณุโลก
3 หนองพระพิทยา พิษณุโลก