รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.38

1 นาโบสถ์พิทยาคม 2558 ตาก
2 ผดุงปัญญา 2558 ตาก
3 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 2558 สุโขทัย
4 สามเงาวิทยาคม 2558 ตาก
5 เมืองเชลียง 2558 สุโขทัย
6 อุ้มผางวิทยาคม 2558 ตาก
7 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 2557 สุโขทัย
8 ตากพิทยาคม 2556 ตาก
9 แม่ระมาดวิทยาคม 2556 ตาก
10 แม่ปะวิทยาคม 2556 ตาก
11 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 2555 ตาก
12 แม่จะเราวิทยาคม 2555 ตาก
13 บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย
14 ศรีนคร สุโขทัย