รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.35

1 น้ำดิบวิทยาคม 2557 ลำพูน