รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.31

1 สุรธรรมพิทักษ์ 2559 นครราชสีมา
2 มัธยมด่านขุนทด 2559 นครราชสีมา
3 บุญวัฒนา 2558 นครราชสีมา
4 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 2558 นครราชสีมา
5 สุรนารีวิทยา ๒ 2558 นครราชสีมา
6 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 2558 นครราชสีมา
7 มหิศราธิบดี 2557 นครราชสีมา
8 ราชสีมาวิทยาลัย 2557 นครราชสีมา
9 เสิงสาง 2556 นครราชสีมา
10 หนองกราดวัฒนา 2556 นครราชสีมา
11 หนองน้ำใสพิทยาคม 2555 นครราชสีมา
12 หันห้วยทรายพิทยาคม 2552 นครราชสีมา
13 ธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา