รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.22

1 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 2556 นครพนม
2 นาถ่อนพัฒนา นครพนม