รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.17

1 สะพานเลือกวิทยาคม 2559 จันทบุรี
2 นายายอามพิทยาคม 2559 จันทบุรี
3 สอยดาววิทยา 2558 จันทบุรี
4 คิชฌกูฏวิทยา 2552 จันทบุรี
5 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี