รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.10

1 ประจวบวิทยาลัย 2560 ประจวบคีรีขันธ์
2 ศรัทธาสมุทร 2559 สมุทรสงคราม
3 สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร
4 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์