รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.8

1 ทองผาภูมิวิทยา 2559 กาญจนบุรี
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ 2559 กาญจนบุรี
3 หนองรีประชานิมิต 2559 กาญจนบุรี
4 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 2559 กาญจนบุรี
5 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2559 กาญจนบุรี
6 กาญจนานุเคราะห์ 2558 กาญจนบุรี
7 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 2558 กาญจนบุรี
8 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 2558 กาญจนบุรี
9 เลาขวัญราษฏร์บำรุง 2558 กาญจนบุรี
10 ประชามงคล 2558 กาญจนบุรี
11 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 2558 กาญจนบุรี
12 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 2558 กาญจนบุรี
13 อุดมสิทธิศึกษา 2557 กาญจนบุรี
14 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) 2557 กาญจนบุรี