รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.4

1 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 2550 ปทุมธานี