รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.39

1 อุตรดิตถ์ดรุณี 2559 อุตรดิตถ์
2 คันโช้งพิทยาคม 2559 พิษณุโลก
3 วังทองพิทยาคม 2559 พิษณุโลก
4 พรหมพิรามวิทยา 2556 พิษณุโลก
5 หนองพระพิทยา 2556 พิษณุโลก
6 วังน้ำคู้ศึกษา 2554 พิษณุโลก
7 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก