รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.38

1 ลิไทพิทยาคม 2557 สุโขทัย
2 สรรพวิทยาคม 2557 ตาก
3 สวรรค์อนันต์วิทยา 2557 สุโขทัย
4 นาโบสถ์พิทยาคม 2557 ตาก
5 ท่าชัยวิทยา 2556 สุโขทัย
6 ถนอมราษฏร์บำรุง 2556 ตาก
7 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 2556 ตาก
8 บ้านแก่งวิทยา 2556 สุโขทัย
9 แม่กุวิทยาคม 2556 ตาก
10 วังหินกิตติวิทยาคม 2556 ตาก
11 แม่ปะวิทยาคม 2556 ตาก
12 ยกกระบัตรวิทยาคม 2556 ตาก
13 ขุนไกรพิทยาคม 2556 สุโขทัย
14 กงไกรลาศวิทยา 2556 สุโขทัย
15 แม่จะเราวิทยาคม 2556 ตาก
16 อุ้มผางวิทยาคม 2556 ตาก
17 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 2556 สุโขทัย
18 หนองตูมวิทยา 2556 สุโขทัย
19 หนองปลาหมอวิทยาคม 2556 สุโขทัย
20 วังเจ้าวิทยาคม 2555 ตาก
21 ผดุงปัญญา 2555 ตาก
22 บ้านด่านลานหอยวิทยา 2555 สุโขทัย
23 เมืองด้งวิทยา 2555 สุโขทัย
24 สามเงาวิทยาคม 2555 ตาก
25 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2555 สุโขทัย
26 ท่าสองยางวิทยาคม 2554 ตาก
27 คีรีมาศพิทยาคม 2554 สุโขทัย
28 พบพระวิทยาคม 2554 ตาก
29 แม่ระมาดวิทยาคม 2554 ตาก
30 ตากพิทยาคม 2553 ตาก
31 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2552 สุโขทัย
32 เมืองเชลียง 2552 สุโขทัย
33 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 2552 สุโขทัย
34 ศรีนคร 2550 สุโขทัย