รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.36

1 ปล้องวิทยาคม 2558 เชียงราย
2 ขุนตาลวิทยาคม 2558 เชียงราย
3 แม่ลาววิทยาคม 2558 เชียงราย
4 ฟากกว๊านวิทยาคม 2557 พะเยา
5 บ้านแซววิทยาคม 2557 เชียงราย
6 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2557 เชียงราย
7 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2557 เชียงราย
8 ห้วยสักวิทยาคม 2557 เชียงราย
9 ไม้ยาวิทยาคม 2557 เชียงราย
10 ดอยงามวิทยาคม 2557 เชียงราย
11 เมืองเชียงราย 2556 เชียงราย
12 วาวีวิทยาคม 2556 เชียงราย
13 เชียงของวิทยาคม 2556 เชียงราย
14 พญาเม็งราย 2556 เชียงราย
15 งำเมืองวิทยาคม 2556 พะเยา
16 ดอกคำใต้วิทยาคม 2556 พะเยา
17 ขุนควรวิทยาคม 2556 พะเยา
18 จันจว้าวิทยาคม 2556 เชียงราย
19 ดงเจนวิทยาคม 2553 พะเยา
20 พญาลอวิทยาคม 2552 พะเยา
21 ฝายกวางวิทยาคม 2552 พะเยา
22 เชียงม่วนวิทยาคม 2552 พะเยา
23 เวียงแก่นวิทยาคม 2550 เชียงราย
24 พานพิทยาคม 2550 เชียงราย
25 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2550 พะเยา