รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.32

1 ตูมใหญ่วิทยา 2550 บุรีรัมย์