รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.31

1 สุรนารีวิทยา 2560 นครราชสีมา
2 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 2559 นครราชสีมา
3 สุรธรรมพิทักษ์ 2559 นครราชสีมา
4 มัธยมด่านขุนทด 2558 นครราชสีมา
5 โนนสมบูรณ์วิทยา 2557 นครราชสีมา
6 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 2557 นครราชสีมา
7 ภู่วิทยา 2557 นครราชสีมา
8 สีดาวิทยา 2556 นครราชสีมา
9 หันห้วยทรายพิทยาคม 2556 นครราชสีมา
10 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 2556 นครราชสีมา
11 แก้งสนามนางพิทยาคม 2556 นครราชสีมา
12 ราชสีมาวิทยาลัย 2556 นครราชสีมา
13 จักราชวิทยา 2556 นครราชสีมา
14 ห้วยแถลงพิทยาคม 2556 นครราชสีมา
15 กระเบื้องนอกพิทยาคม 2556 นครราชสีมา
16 หนองกราดวัฒนา 2556 นครราชสีมา
17 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 2556 นครราชสีมา
18 หนองบัวละครวิทยา 2556 นครราชสีมา
19 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 2556 นครราชสีมา
20 บุญวัฒนา 2555 นครราชสีมา
21 โนนสูงศรีธานี 2555 นครราชสีมา
22 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 2555 นครราชสีมา
23 เสิงสาง 2555 นครราชสีมา
24 พุดซาพิทยาคม 2555 นครราชสีมา
25 เมืองคง 2555 นครราชสีมา
26 มหิศราธิบดี 2555 นครราชสีมา
27 พิมายดำรงวิทยาคม 2555 นครราชสีมา
28 มิตรภาพวิทยา 2555 นครราชสีมา
29 สุรนารีวิทยา ๒ 2555 นครราชสีมา
30 หนองน้ำใสพิทยาคม 2555 นครราชสีมา
31 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2554 นครราชสีมา
32 ขามทะเลสอวิทยา 2554 นครราชสีมา
33 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
34 นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา