รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.24

1 เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
2 ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์