รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.23

1 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 57 สกลนคร
2 ลำปลาหางวิทยา 2557 สกลนคร
3 บะฮีวิทยาคม 2556 สกลนคร
4 อากาศอำนวยศึกษา 2555 สกลนคร
5 ร่มเกล้า 2555 สกลนคร
6 วาริชวิทยา 2555 สกลนคร
7 โคกสีวิทยาสรรค์ 2555 สกลนคร
8 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 2555 สกลนคร
9 ดงมะไฟวิทยา 2555 สกลนคร
10 มัธยมวานรนิวาส 2555 สกลนคร
11 บงเหนือวิทยาคม 2555 สกลนคร
12 ท่าแร่ศึกษา 2555 สกลนคร
13 หนองแวงวิทยา 2555 สกลนคร
14 แวงพิทยาคม 2555 สกลนคร
15 โพธิแสนวิทยา 2555 สกลนคร
16 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 2555 สกลนคร
17 บ้านม่วงพิทยาคม 2555 สกลนคร
18 ด่านม่วงคำพิทยาคม 2555 สกลนคร
19 เจริญศิลป์ศึกษา 2555 สกลนคร
20 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554 สกลนคร
21 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 2552 สกลนคร
22 สว่างแดนดิน 2552 สกลนคร
23 ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร
24 ท่าสงครามวิทยา สกลนคร