รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.21

1 น้ำสวยวิทยา 2555 หนองคาย