รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.20

1 โนนสูงพิทยาคาร 2555 อุดรธานี