รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.17

1 หนองตาคงพิทยาคาร 2559 จันทบุรี
2 เครือหวายวิทยาคม 2558 จันทบุรี
3 สะพานเลือกวิทยาคม 2558 จันทบุรี
4 นายายอามพิทยาคม 2557 จันทบุรี
5 เกาะกูดวิทยาคม 2557 ตราด
6 แก่งหางแมวพิทยาคาร 2557 จันทบุรี
7 คลองพลูวิทยา 2556 จันทบุรี
8 ทุ่งขนานวิทยา 2556 จันทบุรี
9 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2556 ตราด
10 ศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ 2556 จันทบุรี
11 มะขามสรรเสริญ 2555 จันทบุรี
12 แหลมสิงห์วิทยาคม 2555 จันทบุรี
13 เบญจมานุสรณ์ 2554 จันทบุรี
14 คิชฌกูฏวิทยา 2554 จันทบุรี
15 ศรียานุสรณ์ 2554 จันทบุรี
16 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 2554 จันทบุรี
17 ขลุงรัชดาภิเษก 2554 จันทบุรี
18 มัธยมท่าแคลง 2554 จันทบุรี
19 ตกพรมวิทยาคาร 2554 จันทบุรี
20 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 2554 จันทบุรี
21 มัธยมวัดเขาสุกิม 2554 จันทบุรี
22 สอยดาววิทยา 2554 จันทบุรี
23 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 2553 ตราด