รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.16

1 ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา) สตูล