รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.12

1 อุดมวิทยายน 2558 พัทลุง
2 เขาพังไกร 2558 นครศรีธรรมราช
3 นพคุณประชาสรรค์ 2558 นครศรีธรรมราช
4 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 2557 นครศรีธรรมราช
5 ปากพูน 2557 นครศรีธรรมราช
6 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2557 นครศรีธรรมราช
7 ชะอวด 2557 นครศรีธรรมราช
8 คีรีราษฏร์พัฒนา 2557 นครศรีธรรมราช
9 ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ 2556 นครศรีธรรมราช
10 เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช
11 พนางตุง พัทลุง
12 ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช