รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.7

1 ปราจีนกัลยาณี 2559 ปราจีนบุรี
2 กบินทร์วิทยา 2558 ปราจีนบุรี
3 ชิตใจชื่น 2555 ปราจีนบุรี
4 คลองหาดพิทยาคม 2552 สระแก้ว